Práce s tělem - je pro mě inspirací, transformací a láskou. V energii těla se nese otisk našich duší a zároveň všeho, co jsme stačili zažít tady na zemi. Mé zkušenosti jsou i mým růstem. Baví mě pohlížet na bolest, stagnaci, nemoc, či úraz jako na informaci. Přes signály těla se ukazují základní potřeby, které mu schází. Zároveň nás učí, jak nepřehlížet důležitosti okamžiku.

Můžu se stát vaší průvodkyní k duševním a fyzickým hloubkám, které nám skrze tělo ukazují, jestli žijeme opravdovost sebe sama. Žít v našich srdcích a těle bývá v dnešní moderní době složité, avšak z mého úhlu pohledu dosažitelné.

S dotekem, energií a důvěrou pro vás vytvářím prostor, kde je možné procítit uvolnění a pochopit tak vaše projevy těla. Těším se na Vás